ჩვენს შესახებ

კვლევითი ცენტრი დაარსდა სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით

  • (გრანტი ფუნდამენტური კვლევებისათვის #FR17–31)