გუნდი

შორენა საძაგლიშვილი  Ph.D, M.S.W.- ცენტრის ხელმძღვანელი

თეონა გოცირიძე   Ph.D,c M.S.W – კვლევის კოორდინატორი

ქეთევან ლეკიშვილი – M.S.W მკვლევარი