ბავშვთა მსოფლიო დღესთან დაკავშრებული ქველმოქმედების კვირეული

სოციალური მომსახურებებისა და ინტერვენციების მეცნიერული განვითარების კვლევითი ცენტრის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამის და მეცნიერებათა და ხელოვნების საბჭოს სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანიზებით განხორციელდა ქველმოქმედების კვირეული.

კერძოდ პროექტ “აივ ინფექციის პრევენცია ქუჩასთან დაკავშირებული ახალგაზრდებისთვის” ფარგლებში, სამაგისტრო პროგრამის სოციალური მუშაკებმა ქუჩასთან დაკავშირებული ახალგაზრდებისთვის, დაგეგმეს აქტივობა მიუსაფარი ბავშვთა პროგრამით მოსარგებლეთა ცენტრებში.

აღნიშნული კვირეული უკავშირდებოდა, ბაშვთა დაცვის მსოფლიო დღეს. თითეული აქტივობის ფარგლებში სტუდენტებმა გააცნეს ბავშვებს/ ახალგაზრდებს ბავშვთა უფლებები და დაგეგმეს სხვადასხვა ტიპის გასართობი აქტივობები.
როექტის მხარდაჭერას უზრუნველყოფდნენ:   ველდ ვიჟენ საქართველო, საქართველოს კარიტასი, ბავშვი და გარემო, კომპანია “ვენიდის” და ალიანს გრუპ ჰოლდინგი/არძა.

     

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+